Radosław Parda

Partner Zarządzający

Prawnik i ekonomista, absolwent studiów doktoranckich, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu (2006-2007); poseł na Sejm V kadencji, zasiadał w Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; były członek kierownictwa wyższego szczebla w TVP, pełnił tam m.in. funkcję pełnomocnika ds. Euro 2012. Specjalizuje się w budowaniu kampanii lobbingowych, procesie legislacyjnym, organizowaniu grup interesów. Od lat angażuje się w rozwój kompetencji przywódczych wśród dzieci i młodzieży, prowadzi wykłady na temat przywództwa.