Piotr Suchodolski

Jest ekspertem w dziedzinie public relations z kilkunastoletnim doświadczeniem. W swojej karierze pracował przy projektach z branży finansowej, dóbr luksusowych i alkoholowej. Realizował je zarówno w Polsce, jak na rynkach międzynarodowych. Przez kilka lat był Dyrektorem Działu Komunikacji Zewnętrznej w firmie inwestycyjnej Wealth Solutions. Wcześniej zajmował się organizacją kampanii społecznych oraz był związany z sektorem kultury (pracował m.in. dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, czy Muzeum Łazienki Królewskie). Jest absolwentem historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, London School of Public Relations, Nowoczesnej Komunikacji Marketingowej na Uniwersytecie SWPS, oraz Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej.