Konrad Strubiński

Odpowiada za opracowywanie researchów i wsparcie przygotowania raportów. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał jako fact-checker w portalu Demagog.org.pl. Odbył staże w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Euractiv Polska. Jest absolwentem studiów historycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie badań związanych z pracą magisterską przeprowadził kwerendę archiwalną w Kenijskim Archiwum Narodowym w Nairobi. W wolnych chwilach uprawia windsurfing, którego jest instruktorem.