Anna Matuszewska-Dorosińska

W Bridge odpowiada za przygotowanie raportów, realizację strategii komunikacyjnych i organizację konferencji prasowych. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży naukowo-badawczej, logistycznej, informatycznej i finansowej. Absolwentka socjologii i europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej, studiowała również nauki polityczne na stypendium Erasmus w Sztokholmie. Studentka studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz Studium Coachingu. Wcześniej była dziennikarką prasy lokalnej i stażystką w magazynie „Think Tank”, koordynowała praktyki studenckie w kampanii wyborczej do PE, pracowała w Biurze Prasowym Forum Ekonomicznego w Krynicy, a także w Dziale Komunikacji PAH. Ukończyła XIX Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Była prezesem organizacji studenckiej ASK Soli Deo na SGH. Angażuje się w działalność społeczną, lubi nowe wyzwania, podróże i pracę z ludźmi.