Marta Borządek

W Bridge zajmuje się zadaniami z zakresu PR oraz odpowiada za media społecznościowe firmy. Jest studentką dziennikarstwa specjalizacji medialno- kulturowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz logopedii i dydaktyki polonistycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła praktyki zawodowe w Ministerstwie Sprawiedliwości w Biurze Komunikacji i Promocji. Wolontaryjnie udziela się w harcerstwie, szkoląc nowych szefów (kadry harcerskie).