Magdalena Kowalska

Partner

Z Bridge związana od 2009 roku. Odpowiada za zarządzanie działalnością operacyjną firmy. Specjalizuje się w budowaniu reputacji liderów (ludzi i firm), strategicznym doradztwie komunikacyjnym oraz komunikacji korporacyjnej. Jej praca skupia się na pomaganiu firmom, liderom i organizacjom pozarządowym w osiąganiu celów poprzez skuteczną komunikację. Od wielu lat wspiera zrównoważone marki, prowadzi projekty skupione na budowaniu szerokich partnerstw międzysektorowych. Ekspertka Impakt Foundation z siedzibą w Toronto, która jako organizacja typu B-corp wspiera korporacje i organizacje pożytku publicznego w rozwiązywaniu problemów społecznych. Jest członkinią Stowarzyszenia LiderShe skupiającego w swoim gronie kobiety liderki. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium PR w Szkole w Głównej Handlowej oraz CSR w Akademii Leona Koźmińskiego.