Kontakt

Biuro
ul. Zielna 37
(wejście B, 3 piętro)
00-108 Warszawa 

T +48 22 375 92 10
e-mail biuro@bridge.pl

             

              Odwiedź nas na LinkedIn

 

 

 

Bridge.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 586-20-16-007, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765138