Kontakt

 


Biuro

ul. Górskiego 6/62
00-033 Warszawa
T +48 22 565 48 80
e-mail biuro@bridge.plBridge Sp. z o.o., ul. Górskiego 6/62, 00-033 Warszawa, NIP: 586-20-16-007, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008989, Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł.