Kontakt

 


Biuro

ul. Zielna 37, wejście B, 3 piętro
00-108 Warszawa
T +48 22 375 92 10
e-mail biuro@bridge.plBridge Sp. z o.o., ul. Górskiego 6/62, 00-033 Warszawa, NIP: 586-20-16-007, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008989, Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł.